Danışmanlık

İHALE SÜRECİ HİZMETLERİMİZ

Sözleşme Hazırlanması
Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
İdari Şartnamelerin Hazırlanması
İhaleye esas projelerin Hazırlanması
Metraj ve Keşiflerin Hazırlanması

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİMİZ
Teknik Danışmanlık
Tasarım Kontrollük Hizmetleri
Kalite Kontrol
Malzeme Seçimi
Maliyet Kontrol ve Raporlama