İHALE SÜRECİ HİZMETLERİMİZ

  • Sözleşme Hazırlanması

  • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması 

  • İdari Şartnamelerin Hazırlanması

  • İhaleye esas projelerin Hazırlanması 

  • Metraj ve Keşiflerin Hazırlanması

15478.jpg

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİMİZ​

  • Teknik Danışmanlık 

  • Tasarım Kontrollük Hizmetleri

  • Kalite Kontrol 

  • Malzeme Seçimi 

  • Maliyet Kontrol ve Raporlama 

5.png