BIM

BIM Nedir?

BIM (Building Information Modeling); bir yapı ile ilgili her türlü bilginin bir bilgisayar modeli oluşturularak, tutulması işidir. Türkçe tanımı ile Yapı Bilgisi Modellemesi, bilginin oluşturulduğu ve daha sonra inşaat döngüsü (mimarlar, mühendisler, yükleniciler, tesis yöneticileri veya yatırımcılar) arasında paylaşıldığı bir iş sürecidir.

BIM, 3 ana kalemden oluşur.

1. Yapının 3 boyutlu bilgisayar modeli (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik)
2. Yapının zaman çizelgesi (İş Programı)
3. Yapının maliyet bilgisi

3D modele zaman bilgisinin eklenmesi 4.boyutu, buna ek olarak maliyet bilgisinin eklenmesi de 5 boyutlu modeli oluşturur.

LOD (Level of Devolopment)
BIM detaylandırması standartlarda LOD100, LOD200, LOD300, LOD350, LOD400, LOD500 şeklinde tanımlanmıştır.

LOD100 - Konsept Tasarım
Temel düzeydeki bilgileri içerir. Alan, yükseklik, hacim, konum ve yön gibi parametreler tanımlanır.

LOD200 - Şematik Tasarım
Elemanların yaklaşık boyut, şekil ve konumlarını içeren modeldir.

LOD300 - Yapım Metotu ve Dökümanları
Elemanların kesin ve doğru boyut, şekil ve konumlarını içeren modeldir.

LOD350 - Yapım Metotu ve Dökümanları
Yapı elemanlarının çeşitli  grafiklerle ve yazılı tanımlarla diğer yapı elemanları ile nasıl ara yüz oluşturduğunu temsil eden model detayını ve öğesini içerir.

LOD400 - Yapım Metotu ve Dökümanları
Yapı elemanların kesin ve doğru boyut, şekil ve konumları ile birlikte eksiksiz imalat ve montaj detaylarını da içeren modeldir.

LOD500 - As-Built
Yapı elemanların kesin ve doğru boyut, şekil ve konumları , eksiksiz imalat ve montaj detaylarını ile birlikte bakım ve onarım bilgilerini de içeren modeldir.

BIM'in Avantajları Nelerdir?
BIM, barındırdığı tüm verileri projelerde görev alan ekiplerin, alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin erişimine açarak, tüm bu ekipler arasındaki koordinasyon seviyesinin yükselmesini ve entegre bir çalışmaya olanak sağlayarak projenin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar.

3 boyutlu bilgisayar modeli, yapı mimari bilgisinin yanı sıra, yapısal (statik), mekanik ve elektrik bilgilerini de içerir, bu sayede inşaat sırasında sahada fark edilen birçok disiplin çakışması, 3 boyutlu modelde görülür ve çözülür. Saha imalatı sırasında karşılaşılan çakışmalar minimuma indirilmiş olur.

Zaman bilgisinin model üzerindeki elemanlara işlenmiş, olması fiziksel ilerlemenin takibini de daha anlaşılır kılar.

Hazırlanmış model üzerinden metrajların çıkarılması ve maliyetlendirilmesi ile metraj ve maliyet hatalarını en aza indirdiği gibi iş yükünü de azaltır.

BIM her türlü bilgiyi içeren bir model olduğundan , yapı işletmecilerine de üstün faydalar sağlar. X odasına giden vana neredeydi? Gömülü ana güç hattı nereden geçiyor? Gibi soruları iyi işlenmiş bir BIM’den rahatlıkla bulabilirsiniz.

BIM Kapsamında Neler Yapabiliriz?
Alanlarında uzman, kendi disiplinleri ile ilgili 3D tasarım programlarına ve BIM metodolojisine hakim ekiplerimiz LOD400 seviyesine kadar BIM tabanlı projeler hazırlayarak, projelerde verimliliği ve proje kalitesini arttırırken, aynı zamanda riskleri ve maliyet kayıplarını da en aza indirmiş oluyoruz.

Birçok Avrupa ülkesinde kullanımı zorunlu olan Building Information Modelling kavramı, Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Öncelikli olarak raylı sistem projelerinde kullanılan metodun kısa süre içerisinde tüm yapı türlerinde kullanılacağını öngörüyoruz.

Özellikle Endüstriyel Tesis kapsamında çok sayıda BIM tecrübesine sahip firmamız, bu kapsamda birçok yabancı process tedarikçi firmalar ile uyum içerisinde çalışabilmektedir.